Wie doet wat?

Wie doet wat bij  Stichting Heerlen Jazz per 1-10-2016

Bestuur:

Giselle Ramaekers

Wim Kleinen

Cas Trausel

Nico Pelt

Jo Dautzenberg

Anka Ernes heeft na een periode van 8 jaar

het voorzitterschap per 1 oktober 2016 beëindigd


Werkgroep Programmering en PR:

Danny Bol

Marc Huynen

Cor Frehen

Kees van den Berg

Lex Nelissen

  Angelique van Schendel

Appie Weijers

Jan Sluijsmans

Sjon Mobers

Bram Jacobs

Nicole Bolton

René Bradwolff


Stichting Heerlen Jazz wordt ondersteund door:

Gemeente Heerlen

Provincie Limburg (Eujazz Award)

Huis voor de Kunsten Limburg

SLIM, Stichting Limburg Geïmproviseerde muziek

Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten

Stichting Pro2,

“Zeezicht”

APG

Media Profile

DAG


Stichting Heerlen Jazz werkt samen met:

Schunck*

Cultuurhuis Heerlen

Parkstad Limburg Theaters

Oefenbunker

de Nieuwe Nor

Gasterie “de Fabel”

“de 5 Pleintjes”

“de twee Gezusters”

Cultuur werkplaats “Zeezicht”

Intro Maastricht


Colofon web site/print:

Redactie: Jo Dautzenberg

Fotografie: René Bradwolff

Nicole Bolton

Theo van Mourik e.a.

Site beheer: Media Profile


Webmaster: Roger van de Poel

Sponsored by: Media Profile

Ontwerp: Sjon Mobers

Print: DAG

Verspreiding: App art events & Parkstad Fietskoerier

Loading